@บางกอก นำเที่ยวตลาดวังหลัง
 
 
 

 
@บางกอก นำเที่ยวตลาดวังหลัง

ประเด็นรายการ

1.            เสนอถึงรายละเอียด ประวัติความเป็นมาของตลาดวังหลัง

2.            เสนอเส้นทางการเดินทางไปตลาดวังหลัง เพื่อท่องเที่ยว

3.            แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสินค้ามือสอง และวิถีชีวิตของชาวตลาดวังหลัง

รูปแบบรายการ

-                   นำเสนอรูปแบบสารคดี (แนะนำตลาดวังหลัง)

แนวคิด

1.            เพื่อนำเสนอให้นักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจรู้จักตลาดวังหลังมากขึ้น

2.            เพื่อนำเสนอการเป็นมาของตลาดที่เปิดค้าขายมานาน

3.            เพื่อเสนอถึงตลาดที่เน้น สินค้ามือสอง ที่หลายคนยังไม่รู้จัก

4.            เพื่อให้รู้ถึงเส้นทางการเดินทางไปตลาดวังหลัง และแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

วัตถุประสงค์ (เมื่อผู้ชม ชมแล้วสามารถ)

1.            เพื่อบ่งบอกถึงประวัติความเป็นมาของตลาดวังหลัง

2.            แนะนำแหล่งช็อปปิ้งรวมถึงสินค้าที่เป็นที่นิยมในตลาดวังหลัง

3.            รู้ถึงการเดินทาง วิถีชีวิตของชาววังหลัง

เรื่องย่อ

เป็นภาพการเดินท่องเที่ยวที่ตลาดวังหลัง  โดยการใช้พิธีกร เป็นสื่อในการนำเสนอให้ผู้ชมได้เข้าถึงเนื้อหา มีการสัมภาษณ์ พ่อค้า แม่ค้าในตลาด มีภาพองการจับจ่ายซื้อของของผู้คนมากมาย มีภาพของอาหารการกินที่ขึ้นชื่อต่างๆในตลากวังหลัง โดยเริ่มการเดินทางโดยทางเรือแล้วเข้ามาเนื้อหาของตลาดโดยการใช้การบรรยายในการบอกถึงประวัติต่างๆของตลาดวังหลัง
 
 
 
  ผู้สัมมนา PKสัมมนาวันที่ 2-11-53