การลงพื้นที่ ตลาดบางหลวง รศ.๑๒๒
 
 
 

 
การลงพื้นที่ ตลาดบางหลวง รศ.๑๒๒
 
 
 
  ผู้สัมมนา PKสัมมนาวันที่ 15.11.53