กลุ่มเซนต์จอห์น

อนุบาลเซนต์จอห์น เซนต์จอห์นสามัญ international school Commerce หลักสูตรภาษาอังกฤษ เซนต์จอห์นเทคโนโลยี พาณิชย์ เซนต์จอห์นโปลีเทคนิค อาชีวะ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น เซนต์จอห์นท่าบม จ.เลย stjohn


ข่าวกิจกรรมกลุ่มเซนต์จอห์น
[ก่อนหน้านี้]

   
ประมวลภาพ งานกาชาด ประจำปี 2556 ณ สวนอัมพร จัดโดย สภากาชาดไทย
ประมวลภาพ ประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2556
ประมวลภาพ "งานเลี้ยงวันครู"กลุ่มสถานศึกษาเซนต์จอห์น
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556
พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง การรถไฟแห่งประเทศไทยกับ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
Welcome-GIFU DAI-ICHI HIGH SCHOOL เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555
ประมวลภาพ " พิธีมิสซา อ.สมัย ชินะผา" เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555
WELCOME "SHIGA BUNKYO JUNIOR COLLEGE" เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555
โครงการ "ขายขยะ เพื่อลดภาวะโลกร้อน" เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555
ประมวลภาพ "แห่เทียนพรรษา" เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555
ประชุมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555
ประมวลภาพ " พิธีเข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2554"
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2555
ประมวลภาพ "แถลงข่าวงานคืนสู่เหย้า Proud to be St.John's 50 ปี" เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555
ประมวลภาพ "งานกาชาดประจำปี 2555"
ประมวลภาพ "พิธีรับประกาศนียบัตร ปีการศึกษา2554" โรงเรียนเซนต์จอห์น เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2555
ประมวลภาพ เรื่อง ชวนคิด ชวนรู้ ชวนเพลิน
ประสบการณ์ความเป็น ผู้นำประเทศ โดย ฯพณฯนายชวน หลีกภัย
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2556
ประมวลภาพ "จำ-จด-บทเพลง" จากคณะประสานเสียง โรงเรียนเซนต์จอห์น
ประมวลภาพ “งานประจำปีของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศส
แห่งประเทศไทย”
ณ โรงเรียนเซนต์จอห์น
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2555
ยินดีต้อนรับ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์ บริหารธุรกิจ รามอินทรา เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555
ประมวลภาพ "แนวคิด ทิศทาง เตรียมพร้อมรับ ASEAN 2015" เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555
ประมวลภาพ "การแข่งขันทักษะวิชาการ" เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2555
ประมวลภาพ "แอโรบิค ออกกำลังกายถวายเป็นพระราชกุศล ฯ" เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555
ประชุมชี้แจงเรื่อง "การเรียนหลักสูตรออนไลน์" เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555
ประมวลภาพ "โครงการเซนต์จอห์นร่วมใจบริจาคโลหิต"
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555
ประมวลภาพ "วันงดสูบบุหรี่โลก 2555"
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2555
ประมวลภาพ "การประชุม Retreat ประจำปี 2555" เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2555
ประมวลภาพ "โครงการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล (สสอท.)" เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2555


 

how to find stjohn
how to find stjohn map
menu tab
ตารางกิจกรรม
menu tab english
contact board saint john's
Language Centre
ARC
คณะนักร้องประสานเสียงเซนต์จอห์น
EMC : English Media Centre
menu tab email
Telephone
Check E-mail
สมัคร wireless
HR Form
ติดต่อ webteam
หน่วยงาน Support Department
สมัครงาน
IT Maintenance
ศิษย์เก่าเซนต์จอห์น
FAQ.