ตั้งชื่อน้องหมีแพนด้า

จากโครงการ Save a Panda ที่ทางกลุ่มเซนต์จอห์น ได้จัดทำขึ้นเมื่อปลายปี พ.ศ. 2551 นั้น ทางกลุ่มเซนต์จอห์นได้รับเงินสนับสนุนจากกลุ่มคนใจดี เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 64,400.00 บาท ซึ่งเงินจำนวนนี้ สามารถนำไปช่วยเลี้ยงน้องหมีแพนด้าได้จำนวน 4 ตัว

ดังนั้นทางกลุ่มเซนต์จอห์น จึงได้จัดกิจกรรม 'มาตั้งชื่อให้น้องหมีแพนด้ากันดีกว่า' โดยผู้ที่สนใจ สามารถส่งชื่อน้องหมีได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และทางนักวิ่ง Bangkok Marathon 2008 จากเซนต์จอห์น จะคัดเลือกชื่อที่ถูกใจ จำนวน 4 ชื่อ ส่งได้ตั้งแต่วันนึ้ จนถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2552 จะทำการประกาศผลในวันที่ 6 กรกฎาคม 2552

*เนื่องจากวันที่ 6 กรกฏาคม 2552 ทางรัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดราชการ ทางทีมงานจึงขอเลื่อนการประกาศผลผู้ที่ได้รับคัดเลือก จำนวน 4 ชื่อ ไปเป็นวันที่ 9 กรกฏาคม 2552
ขอบคุณคะ

ถ้าพร้อมกันแล้ว ส่งชื่อน้องหมีแพนด้า กันเล้ยย !

Saint John's has managed to raise an amazing 64,400 Baht for our Save a Panda campaign. To thank us for our generous donation, the Panda Research Stations in China have allowed us to give nicknames to 4 pandas. We invite all of our Saint John's community to submit nicknames for these pandas. You may make as many suggestions as you like. 4 names will be selected by the Saint John's marathon running duo who completed the Bangkok Marathon in 2008.

Closing date for submission is 4th July 2009. The selected names will be announced on the 6th July 2009.

[Please note that the selected names will now be announced on 9th July 2009, as St. John's is on holiday until 9th]


ชื่อน้องหมีแพนด้า / PANDA NAME
ชื่อผู้ส่ง / SENDER NAME
แผนกที่สังกัด / DEPT.
E-MAIL ADDRESS