user name
password
บุคลากร
 
 
 คู่มือการพิมพ์ภาคนิพนธ์
 การสอบโครงงาน 100 เปอร์เซ็น ปี 2552
 แนวข้อสอบวิทยาการก้าวหน้า
 แนวข้อสอบงานบริการระบบอินเตอร์เน็ต
 แนวข้อสอบระบบเครือข่าย
 สำนักงานเขตจตุจักร
 ข้อมูลตลาดแรงงาน
 กระทรวงแรงงาน
 VCP อบรม Robot
 วิชาการบริการคอมฯ
 PSPICE 9_1 student version
 Electronics Datasheet
 คอมพิวเตอร์
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 JIB
 บ้านหม้อดอทคอม
 เปิดโลกการเรียนรู้ กับ smartlearnning
 สำนักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษา
ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ อาชีวศึกษาเอกชน ครั้งที่ 27 ประเภทสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน
ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ อาชีวศึกษาเอกชน ครั้งที่ 27 ประเภทสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน ผลการประเมิน (8.1) สิ่งประดิษฐ์ประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4 โรงเรียนเซนต์จอหน์โปลีเทคนิค สวิตทดสอบความไวด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 64 ทองแดง 5 โรงเรียนเซนต์จอหน์โปลีเทคนิค เวปไซต์นิทานชาดก 62 ทองแดง 6 โรงเรียนเซนต์จ  ..


  รับสมัครนักเรียน 
  การประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี 2556 (สมศ.) 
  งานบริการชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย นนทบุรี 
  RCP-Regional Co-operation Platfrom for Vocational Teacher Training and Education in Asia 
  การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 โดยอาจารย์ นายสรศักดิ์ หวังดี 
  การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 6 
  การประชุมสัมมนาระหว่างประเทศ ประจำปี 2556 
  งานวิจัยสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
  สัมมนาประชาพิจารณ์ มีฝีมือ มีโอกาส มีอนาคต .... แรงงานไทย 
  โครงการความร่วมมือด้านวิชาการ ฝึกอบรมมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปทุมธานี 

ดูทั้งหมด >>


กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยต้อนรับนักเรียีน GIFU DAIICHI HIGH SCHOOLทัศนศึกษาดูงาน บริษัทนารายณ์ควิลติ้งโปรดัก จำกัดไหว้ครู


  
 คุณรู้ไหมครูอยากได้อะไร ??
 การเป็นวิศวกรที่ดีและเด็กอาชีวะที่ดี
 ครูที่ดี ดูอย่างไร.. มาที่นี่ มีคู่มือพิสูจน์การเป็นครูดี มาฝาก
 ภาพอนาคตครูไทย
 6 ขั้นตอน สอนได้ทุกสิ่ง