กลุ่มเซนต์จอห์นได้ทำการอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์
(Computer PC) ภายในเครือเซนต์จอห์น (โรงเรียนเซนต์จอห์นโปลีเทคนิคโรงเรียนจอห์นเทคโนโลยี โรงเรียนเซนต์จอห์นคอมเมิรส์) ใหม่กว่า 600 เครื่อง โดยนำเอาซิพรุ่นใหม่ล่าสุดของ INTEL  เข้ามาเพื่อใช้ในการเรียนการสอน

Excerpt from Intel Press Release
http://www.intel.com/pressroom/archive/releases/20060727comp.htm

"The Core 2 Duo processors are simply the best processors in the world," said Paul Otellini, president and CEO of Intel. "Not since Intel introduced the Pentium? processor has the industry seen the heart of the computer reinvented like this. The Core 2 Duo desktop processor is an energy-efficient marvel, packing 291 million transistors yet consuming 40 percent lower power, while delivering the performance needed for the applications of today and tomorrow."

The Intel Core 2 Duo processors are built in several of the world's most advanced, high-volume output manufacturing facilities using Intel's leading 65-nanometer silicon process technology. The desktop PC version of the processors also provide up to a 40 percent increase in performance and are more than 40 percent more energy efficient versus Intel's previous best processor. According to multiple independent review organizations, the processors win more than nine out of 10 major server, desktop PC and gaming PC performance benchmarks.

The processor family is based on the revolutionary Intel? Core? microarchitecture, designed to provide powerful yet energy-efficient performance. With the power of dual cores, or computing engines, the processors can manage numerous tasks faster. They also can operate more smoothly when multiple applications are running, such as writing e-mails while downloading music or videos and conducting a virus scan. These dual-core chips also improve tasks, such as viewing and playing high-definition video, protecting the PC and its assets during e-commerce transactions, and enabling improved battery life for sleeker, lighter notebooks.

Saint John's polytechnic, technology and commerce students are currently using HP dx7300 with Intel Core 2 Duo E6400 processor.

 

 

 

 


 

โรงเรียนเซนต์จอห์นโปลีเทคนิค :: เลขที่ 25 ซอยวิภาวดี 32 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0-2930-3667-9 โทรสาร 0-2513-8582 Email:ptinfo@stjohn.ac.th