ประวัติโดยละเอียดคลิก

ก่อตั้งเมื่อปีการศึกษา 2514 เดิมใช้ชื่อว่า “โรงเรียนพณิชยการเซนต์จอห์น” มีพื้นที่ 16 ไร่เลขที่ 1110/10 ซอยวิภาวดีรังสิต 22 (ลาดพร้าวซอย 4) ผู้รับใบอนุญาตคนแรกคือ นายสมัย ชินะผา มีนายสุมน ชินะผา เป็นผู้จัดการ นายปรีชา คงศรี เป็นอาจารย์ใหญ่ มีนักเรียนเริ่มแรกจำนวน 456 คน ครูและเจ้าหน้าที่จำนวน 26 คน ปีต่อมาขยายหลักสูตรสาขาวิชาช่างสำรวจและสาขาวิชาช่างยนต์ เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ

ในปีการศึกษา 2520  เปลี่ยนชื่อ “โรงเรียนเป็นเซนต์จอห์นอาชีวศึกษา” และปีการศึกษา 2523 ได้ขยายหลักสูตร สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งเปิดสอนสองรอบภาคเช้าและภาคบ่าย

ปีการศึกษา 2526 ขยายหลักสูตรช่างไฟฟ้ากำลัง และเพิ่มหลักสูตรการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  พ.ศ. 2533 พร้อมกับการเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนเซนต์จอห์นโปลีเทคนิค”

ปีการศึกษา 2538 โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของ บริษัทเซนต์จอห์นเพื่อการศึกษา จำกัด ปีการศึกษา 2544    ได้ย้ายสถานที่ตั้งมาอยู่ ณ. บริเวณปัจจุบันเลขที่ 25 ซอยวิภาวดี 32 หรือพหลโยธิน 23 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บนเนื้อที่ดินจำนวน 10 – 2 – 17 ไร่ มีอาคาร ดังนี้  
 


อาคาร  1

เป็นตึก  2 ชั้น 1 หลัง  ใช้เป็นห้องเรียน และโรงฝึกงานสาขาวิชาช่างยนต์   มีห้องประกอบวิชางานด้านช่างอุตสาหกรรม  รวมทั้งหมด  24  ห้อง

อาคาร  2

เป็นตึก  5  ชั้น  1  หลัง ใช้เป็นอาคารเรียน  และอาคารอำนวยการสนับสนุนการเรียนการสอน มีห้องทั้งหมด  44  ห้อง

อาคาร  3

เป็นตึก 5 ชั้น 1 หลัง ใช้เป็นห้องประชุม  ห้องปฏิบัติการและห้องเรียนสาขาวิชาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กับสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสารชั้นล่าง เป็นโรงอาหาร รวมมีห้องทั้งหมด  32  ห้อง

สนามกีฬา

มีครบทุกประเภทกีฬาทั้งกลางแจ้ง และในร่ม

บริเวณ

โดยรอบโรงเรียนจัดปลูกต้นไม้ และส่วนหย่อมร่มรื่นลักษณะรอบชุมชน   ที่โรงเรียนตั้งอยู่เป็นหมู่บ้านจัดสรรโดยรอบและศูนย์การค้าไทยพาณิชย์พลาซ่า   กับสถานที่ราชการ คือ ที่ทำการสำนักงานเขตจตุจักร 

 

โรงเรียนเซนต์จอห์นโปลีเทคนิค :: เลขที่ 25 ซอยวิภาวดี 32 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0-2930-3667-9 โทรสาร 0-2513-8582 Email:ptinfo@stjohn.ac.th