ฝ่ายห้องสมุด
  งานวิชาการ
  งานอำนวยการ 
  บทความงานวิจัย
  การประกันคุณภาพ
  บทความวิชาการ
  ตารางสอนครู
ตารางเรียนน.ศ.
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ชมรม


     
< พฤศจิกายน  2560 >
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
วันที่ปัจจุบัน


ติดต่อฐานข้อมูลไม่ได้
ปลอดภัย เรียนดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ได้เรียนต่อปริญญาตรี มีทุนเรียนฟรีที่ประเทศญี่ปุ่น
 News
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนต์จอห์น ตั้งอยู่ที่ ซอย พหลโยธิน 23 หรือ เข้าซอย วิภาวดี 32
กำลังเปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2559
ระดับปวช. รับผู้จบ ม.3 หรือเทียบเท่า
-สาขาวิชาช่างยนต์ - สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
-สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
-สาขาวิชาการบัญชี - สาขาวิชาการตลาด
-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ -สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
-สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ( English Program)หริอ คอมเมิร์สเดิม

ระดับปวส. รับผู้จบ ปวช.3 , ม.6 หรือเทียบเท่า
-สาขางานเทคนิคเครื่องกล
-สาขางานไฟฟ้า
-สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
-สาขางานทคโนโลยีสารสนเทศ

สมัครทาง Online หรือโทรติดต่อ 029-303-667-9