ฝ่ายห้องสมุด
  งานวิชาการ
  งานอำนวยการ 
  บทความงานวิจัย
  การประกันคุณภาพ
  บทความวิชาการ
  ตารางสอนครู
ตารางเรียนน.ศ.
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ชมรม


     
< สิงหาคม  2560 >
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
วันที่ปัจจุบัน


ปลอดภัย เรียนดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ได้เรียนต่อปริญญาตรี มีทุนเรียนฟรีที่ประเทศญี่ปุ่น
 News
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนต์จอห์น ตั้งอยู่ที่ ซอย พหลโยธิน 23 หรือ เข้าซอย วิภาวดี 32
กำลังเปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2559
ระดับปวช. รับผู้จบ ม.3 หรือเทียบเท่า
-สาขาวิชาช่างยนต์ - สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
-สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
-สาขาวิชาการบัญชี - สาขาวิชาการตลาด
-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ -สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
-สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ( English Program)หริอ คอมเมิร์สเดิม

ระดับปวส. รับผู้จบ ปวช.3 , ม.6 หรือเทียบเท่า
-สาขางานเทคนิคเครื่องกล
-สาขางานไฟฟ้า
-สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
-สาขางานทคโนโลยีสารสนเทศ

สมัครทาง Online หรือโทรติดต่อ 029-303-667-9


 
 

  1_15.jpg สถานที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนต์จอห์นและกิจกรรมระหว่างเรียน   พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ [pdf.file] [อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]

 

สารจากผู้อำนวยการ  
 
 

:: โรงเรียนเซนต์จอห์นโปลีเทคนิค  เลขที่ 25  ซอยวิภาวดี 32 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจตุจักร
 เขตจตุจักร 10900 โทรศัพท์ 0-2930-3667-9 โทรสาร 0-2513-8582 Email:ptinfo@stjohn.ac.th กรุงเทพมหานคร

ประมวลรูปกิจกรรม