โรงเรียนเซนต์จอห์นโปลีเทคนิค
เลขที่ 25 ซอยวิภาวดี 32 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2930-3667-9 โทรสาร 0-2513-8582 Email:ptinfo@stjohn.ac.th 
admin click 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player