งานอำนวยการ
ลำดับชื่อเรื่อง ปีการศึกษาผู้อ่าน(ครั้ง) 
  1    งานอำนวยการ   2552  3136  
  2    โครงสร้างฝ่ายบริหารทรัพยากร   2553  1551  
  3    ระเบียบขัอบังคับบางประการสำหรับครู   2555  1659  
  4    ข้อมูลโรงเรียนเซนต์จอห์นโปลีเทคนิค   2553  1409  
  5    ข้อมูลบุคลากร 53   2553  831  
  6    ข้อมูลบุคลากร 54   2554  790  
  7    ข้อมูลบุคลากร 55   2555  793  
  8    ข้อมูลบุคลากร 56   2556  882  
  9    รายชื่อนักเรียน53   2553  876  
  10    รายชื่อนักเรียน54   2554  786  
  11    รายชื่อนักเรียน55   2555  868  
  12    รายชื่อนักเรียน56   2556  882  
  13    อาครสถานที่-ภูมิทัศน์   2555  721  
  14    อาคาร-สถานที่ ระบบแลงสว่าง   2555  712  
  15    การจัดระบบการจราจรภายใน   2555  715  
  หน้า  1 | 2 |