งานอำนวยการ
ลำดับชื่อเรื่อง ปีการศึกษาผู้อ่าน(ครั้ง) 
  1    งานอำนวยการ   2552  3129  
  2    โครงสร้างฝ่ายบริหารทรัพยากร   2553  1531  
  3    ระเบียบขัอบังคับบางประการสำหรับครู   2555  1628  
  4    ข้อมูลโรงเรียนเซนต์จอห์นโปลีเทคนิค   2553  1347  
  5    ข้อมูลบุคลากร 53   2553  810  
  6    ข้อมูลบุคลากร 54   2554  771  
  7    ข้อมูลบุคลากร 55   2555  773  
  8    ข้อมูลบุคลากร 56   2556  859  
  9    รายชื่อนักเรียน53   2553  850  
  10    รายชื่อนักเรียน54   2554  765  
  11    รายชื่อนักเรียน55   2555  846  
  12    รายชื่อนักเรียน56   2556  865  
  13    อาครสถานที่-ภูมิทัศน์   2555  701  
  14    อาคาร-สถานที่ ระบบแลงสว่าง   2555  693  
  15    การจัดระบบการจราจรภายใน   2555  697  
  หน้า  1 | 2 |