สถานที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนต์จอห์นและกิจกรรมระหว่างเรียน

1_15.jpg

2_15.JPG

3_16.jpg

4_18.jpg

5_17.jpg

6_16.jpg

7_15.JPG

8_16.JPG

9_16.JPG

10_20.JPG

11_19.JPG

12_17.JPG

13_19.JPG

14_18.JPG

15_17.JPG

16_16.JPG

17_17.JPG

18_18.JPG

21_12.JPG

IMG_3268_1.JPG
     ระหว่างเรียนได้ฝึกปฏิบัติงานจริงในวิทยาลัยและนอกสถานที่เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการเรียน
โรงเรียนเซนต์จอห์นโปลีเทคนิค :: เลขที่ 25 ซอยวิภาวดี 32 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0-2930-3667-9 โทรสาร 0-2513-8582 Email:ptinfo@stjohn.ac.th