ปฏิทินการศึกษาเซนต์จอห์น Saint John's Calendar
 
<< July - 2017 >>
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
สอบกลางภาค 1
25
สอบกลางภาค 1
26
สอบกลางภาค 1
27
สอบกลางภาค 1
28
หยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
29
30
31
สอบกลางภาค 1
 

 
กิจกรรมประจำเดือน
10 July 2017
24 July 2017
25 July 2017
26 July 2017
27 July 2017
28 July 2017
31 July 2017