ปฏิทินการศึกษาเซนต์จอห์น Saint John's Calendar
 
<< March - 2018 >>
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
1
2
สอบปลายภาค 2
3
สอบ O-NET ม.6 วันแรก
4
สอบ O-NET ม.6 วันสุดท้าย
5
สอบแก้ตัว มัธยม
6
สอบแก้ตัว มัธยม
7
สอบแก้ตัว มัธยม
8
สอบแก้ตัว มัธยม
9
สอบแก้ตัว มัธยม
10
11
12
13
14
ประกาศผลสอบ ปลายภาค 2
15
ปัจฉิมนิเทศ
16
พิธีแจกเกียรติบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา
17
สอบ 9 วิชาสามัญ
18
สอบ 9 วิชาสามัญ
19
สอบแก้ตัว
20
สอบแก้ตัว
21
สอบแก้ตัว
22
สอบแก้ตัว
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

 
กิจกรรมประจำเดือน
02 March 2018
03 March 2018
04 March 2018
05 March 2018
06 March 2018
07 March 2018
08 March 2018
09 March 2018
14 March 2018
15 March 2018
16 March 2018
17 March 2018
18 March 2018
19 March 2018
20 March 2018
21 March 2018
22 March 2018