ปฏิทินการศึกษาเซนต์จอห์น Saint John's Calendar
 
<< December - 2017 >>
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
1
2
3
4
5
หยุด วันคล้ายวันพระราชสมภพรัชกาลที่ 9
6
7
8
9
10
11
หยุดชนเชยวันรัฐธรรมนูญ
12
13
14
15
16
17
18
สอบกลางภาค 2
19
สอบกลางภาค 2
20
สอบกลางภาค 2
21
กิจกรรมกีฬาภายใน
22
กิจกรรมกีฬาภายใน
23
24
25
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
26
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
27
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
28
29
30
31
 

 
กิจกรรมประจำเดือน
05 December 2017
11 December 2017
18 December 2017
19 December 2017
20 December 2017
21 December 2017
22 December 2017
25 December 2017
26 December 2017
27 December 2017