ปฏิทินการศึกษาเซนต์จอห์น Saint John's Calendar
 
<< February - 2017 >>
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
1
2
3
4
ป.6 และ ม.3 สอบ O-NET
5
ม.3 สอบ O-NET
6
7
8
รด.ปี 2และปี3 ฝึกภาคสนาม เขาชนไก่ กาญจนบุรี
9
รด.ปี 2และปี3 ฝึกภาคสนาม เขาชนไก่ กาญจนบุรี
10
รด.ปี 2และปี3 ฝึกภาคสนาม เขาชนไก่ กาญจนบุรี
11
รด.ปี3 ฝึกภาคสนาม เขาชนไก่ กาญจนบุรี
12
รด.ปี3 ฝึกภาคสนาม เขาชนไก่ กาญจนบุรี
13
หยุดชดเชยวันมาฆบูชา
14
กิจกรรมวันวิชาการ 59
15
16
17
18
ม.6 สอบ O-NET
19
ม.6 สอบ O-NET
20
21
22
23
24
25
26
27
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559
28
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559
 

 
กิจกรรมประจำเดือน
04 February 2017
05 February 2017
08 February 2017
09 February 2017
10 February 2017
11 February 2017
12 February 2017
13 February 2017
14 February 2017
18 February 2017
19 February 2017
27 February 2017
28 February 2017