ประมวลภาพสีสันของกิจกรรม โครงการ และเหตุการณ์สำคัญ

• โครงการ SJU COMM ARTS ACADEMY 2008 "นักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ รุ่นเยาว์ (DJ/VJ)"
• โครงการ "SJU COMM ARTS ACADEMY 2008 " เทคนิคการผลิตหนังสั้น
 

 

 

 

 

 

 

   
   

 

 Copyright © 2006 Saint John's University (Communication Arts)