กิจกรรม

 

• Japan2007

• Hong Kong Disneyland


• ดูงานที่โรงงานเบียร์ไทย 1992


• งานเลี้ยงปีใหม่ 2549