ติดต่อสอบถาม
ิำ


     ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่
     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเซยต์จอห์น
     1110/5 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร
     กรุงเทพฯ 10900

     โทรศัพท์ (สายตรง) 02 513-8576 และ
     02 938-7058-65 ต่อ 228,229

     E Mail : manutiya@stjohn.ac.th
                    smchalam@stjohn.ac.th