หน้าหลักมหาวิทยาลัย   |   แนะนำมหาวิทยาลัย    |    หลักสูตรที่เปิดสอน    |    สมัครเรียนปริญญาตรี-โท-เอก    |    เอกสารประกอบการสมัคร    |    ติดต่อมหาวิทยาลัย

   
ติดต่อมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

   
 
แผนกรับสมัคร
 086-909-1727
   
 
เบอร์ติดต่อคณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  คณะนิติศาสตร์ 095-575-1924 , 084-0107090
คณะนิเทศศาสตร์ 081-659-3542
   หลักสูตรปริญญาโท 0-2513-8576, 0-2512-5782 (วันพุธ – วันอาทิตย์)
คณะบริหารธุรกิจ 0-2938-7012 (วันพุธ – วันอาทิตย์) , 081-422-1342 , 081-721-9519
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 089-779-6156
คณะศิลปศาสตร์ 0-2938-6966 (วันพุธ – วันอาทิตย์) ,092-959-7477
คณะปรัชญาและศาสนา 0-2938-7087 (วันพุธ – วันอาทิตย์) , 087-591-9589
คณะศึกษาศาสตร์ 0-2938-8353 (วันพุธ – วันอาทิตย์) , 081-860-1362
หลักสูตรปริญญาเอก 081-809-0330
หลักสูตรปริญญาโท / ป.บัณฑิต 081-820-6026
   
   
 
แผนที่เดินทาง