จากบรรณาธิการ

ทักทายด้วยไมตรี

จาก…บรรณาธิการ

สวัสดีครับ…เอกสารเพื่อการเผยแพร่ศาลาไทยของศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น    ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๖ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๔ – มกราคม ๒๕๕๕ ฉบับนี้ เป็นฉบับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่จะมาถึง  ซึ่งในช่วงนี้เป็นช่วงเข้าสู่เทอมที่สองของปีการศึกษา ๒๕๕๔ ที่หลายๆ ท่านต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติโดยไม่คิดว่าจะมีความรุนแรงถึงเพียงนี้ในหลายๆ พื้นที่ในประเทศไทยเรา  ถึงอย่างไรเมื่อเกิดความเดือดร้อนขึ้นมา  เราก็ได้เห็นคนไทยของเราไม่ทิ้งกัน  ต่างก็มีความเอื้ออาทรที่จะพยายามช่วยเหลือนพี่น้องร่วมชาติที่ได้รับอุทกภัยครั้งนี้ให้อยู่รอดไปด้วยกันให้ได้  และเหตุการณ์ครั้งนี้ก็จะเป็นอุทาหรให้เราทุกท่านได้ตั้งาอยู่ในความไม่ประมาท  ให้เราได้รู้จักตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา  เพราะทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามันจะเกิดขึ้นมันก็เกิดได้ทุกเมื่อ  ถ้าจะเป็นการป้องกันให้มีความรุนแรงให้เกิดน้อยกว่านี้  ผมคิดว่าไม่อยู่ที่ใครทั้งสิ้น  อยู่ที่พวกเราทั้งหลายที่ใช้ชีวิตอยูร่วมกันในสังคมโลกใบนี้ต่างหาก  ต้องช่วยเหลือกันและกัน  ต้องเป็นคนที่มีระเบียบให้มากขึ้น  รู้หน้าที่ของตัวเองให้มากขึ้น  เห็นแก่ตัวให้น้อยลง (สำหรับคนบางคนหรือหลายๆ คนที่มีพฤติกรรมเช่นนี้) ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นหรือยอมรับความจริงหลายๆ อย่างโดยไม่เอาตัเองเป็นที่ตั้งแต่ผู้เดียว ฯลฯ ผมว่าเหล่านี้เป็นหนทางเดียวที่จะทำให้เราท่านทั้งหลายอยู่รอดปลอดภัยกันทั่วหน้า  ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วก็จะเป็นเหมือนอดีตที่ผ่านมาเหมือนกับเรื่องราวที่ได้นำเสนอในเอกสารศาลาไทยนี้ “คนไทยทิ้งแผ่นดิน” ซึ่งต่อไปนี้เราไม่มีที่จะไปที่ไหนอีกแล้ว

ท้ายนี้ทางผู้จัดทำจึงใคร่ถือโอกาสนี้  อวยพรให้ทุกท่านมีความสุขกับการทำงาน และนักเรียนนักศึกษาก็มีความสุขกับการเรียน  เพื่อที่จะได้เก็บเกี่ยวประโยชน์จากการเรียนรู้ต่างๆ ที่คุณครู  อาจารย์ท่านให้เราไว้เป็นทุนในการประกอบอาชีพในภายหน้าต่อไป และยังเหมือนเดิมนะครับ  สำหรับท่านผู้อ่านที่มีเรื่องราวดีๆ ที่เป็นประโยชน์ที่ต้องการแบ่งปันแก่สมาชิกที่อ่าน  สามารถส่งบทความหรือเรื่องราวดีๆ ของท่านให้กับทางเอกสารศาลาไทยได้  เพื่อเป็นการช่วยกันแบ่งปันความรู้หรือเรื่องราวต่างๆ ให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน  โดยถือว่าเอกสารนี้เป็นของทุกๆ คน

ส่งได้ที่ ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น หรือ E-mail: cucha164@stjohn.ac.th

ด้วยความขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง