คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี
โดยมีตัวแทนนักศึกษาร่วมอ่านบทอาเศียรวาท เพื่อถวายพระพรชัยมงคล
ณ ที่ประชุมลานเอนกประสงค์ อาคารชิน โสภณพนิช
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 เวลา 08.00 – 10.30 น.


 

 

ddff

 
 
Copyright ? 2009 Saint John's University (Communication Arts)