สาขาวิชาโฆษณาและประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
จัดโครงการ "Creative Showcase (The new age of idea)"
เป็นโครงการประกวดออกแบบสร้างสรรค์สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ของสินค้า ชุด Hybrid Hair Care Series
พร้อมการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "Social Media Marketing"

 

 

ddff

 
 
Copyright ? 2009 Saint John's University (Communication Arts)