ติดต่อสอบถาม
ิำ


     ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น     
1110/5 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร
 กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ (สายตรง)
02 513-8576, 02-512-5782 และ
02 938-7058-65 ต่อ 228,229

E Mail :  smchalam@stjohn.ac.th