>> คณะ ศึกษาศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาเอก และปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2554
>>คณะศึกษาศาสตร์จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง"ภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา" (Leadership Training for Transformative Education)โดยได้รับเกียรติจาก SR.ANNA CARMELA PESONGCO, R.A. ประเทศฟิลิปปินส์ ในการเป็นวิทยากร
>> ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พิมพ์ประภา อมรกิจภิญโญ ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 จากประธานสภาคณบดีคณะคุรุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย
 

.

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
         
คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ 2554ระดับชั้นปริญญาเอก ปริญญาโท และ ป.บัณฑิตวันที่ 10 เมษายน 2554

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อ"ภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา" (Leadership Training for Transformative Education)โดยได้รับเกียรติจาก SR.ANNA CARMELA PESONGCO, R.A. ประเทศฟิลิปปินส์ ในการเป็นวิทยากร

คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการนำนักศึกษาไปหาประสบการณ์ใน ประเทศจีนและเกาหลี ในเดือนมีนาคม 2554 ประมวลภาพรับปริญญาประจำปีการศึกษา 2553
การบรรยาย เรื่อง"โรงเรียนข้างถนน" โดย ดาบตำรวจสมศักดิ์ บุญรัตน์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 14.00 น ห้อง BC 803    
       
 
...................................................................................................................................................................................................................................  

 

ปริญญาโท   ศึกษาดูงาน   สมัครเรียนออนไลท์
ปริญญาเอก   วัตถุประสงค์   ตรวจสอบผลการเรียน
สาส์นจากคณดี   วิสัยทัศน์   Download
  ปฏิทินการศึกษา   บุคลากร   Login
  Faculty of Education © Copyright (2010 - 2011) All Rights Reserved .