เชียงใหม่

นครราชสีมา
 
นิสิตนักศึกษาปริญญาเอก ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นิสิตนักศึกษาปริญญาโท ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนกุสุมภ์เทคโนโลยี จังหวัดนครราชสีมา
ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์

นิสิตนักศึกษาปริญญาโท ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนชลบุรีสุขบท มหาวิทยาลัยบูรพา และ โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

นิสิตนักศึกษาปริญญาโท ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนวังไกลกังวล
       
       
   
     
ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสหรัฐเมริกา
คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการนำนักศึกษาไปหาประสบการณ์ใน ประเทศญี่ปุ่น คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการนำนักศึกษาไปหาประสบการณ์ใน ประเทศสหรัฐอเมริกา
       
   
         
         
   
  ................................................................................................................................................................................................................................  

 

ปริญญาโท   ศึกษาดูงาน   สมัครเรียนออนไลท์
ปริญญาเอก   วัตถุประสงค์   ตรวจสอบผลการเรียน
สาส์นจากคณดี   วิสัยทัศน์   Download
  ปฏิทินการศึกษา   บุคคลากร   Login
  Faculty of Education © Copyright (2010 - 2011) All Rights Reserved .