โครงการบริการวิชาการสู่สังคมประจำปีการศึกษา 2558 (คณะศึกษาศาสตร์) คณะวิศวกรรมศาสตร์เราได้รับคัดเลือก ผลงานในระดับดีเด่น บทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ NCITE2016
โครงการบริการวิชาการสู่สังคมประจำปีการศึกษา 2558 (คณะศิลปศาสตร์)
โครงการบริการวิชาการสู่สังคมประจำปีการศึกษา 2558 (คณะนิเทศศาสตร์)
ดร. ธำรง รัตนภรานุเดช คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค งานบริการวิชาการสู่สังคมประจำปีการศึกษา 2558 (คณะนิติศาสตร์)
ข่าวประชาสัมพันธ์
arrow กำหนดลงทะเบียนและรับ Pay-in (2-2559)
- กำหนดลงทะเบียนเรียน 2/2559 hot news
- กำหนดลงทะเบียนเรียน 2/2559 (กลุ่มเรียน ส-อ) hot news
  ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี
- ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี 2/2559 hot news
arrow "มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม" [เอกสารประกอบ]
arrow ดาวน์โหลดหนังสือรับรองความประพฤติ
 
    เอกสารเผยแพร่มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น hot news
arrow การจัดทำแผนงานการจัดองค์ความรู้ที่จะถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ [เอกสารประกอบ]
arrow โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 11 [เอกสารประกอบ]
arrow กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา-ประจำปี2560 [เอกสารประกอบ]
arrow งานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม-สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย [เอกสารประกอบ]