นักศึกษานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ในรายวิชาการรายงานข่าววิทยุโทรทัศน์ ได้เข้าศึกษาดูงานทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์เราได้รับคัดเลือก ผลงานในระดับดีเด่น บทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ NCITE2016
โครงการบริการวิชาการสู่สังคมประจำปีการศึกษา 2558 (คณะศิลปศาสตร์)
โครงการบริการวิชาการสู่สังคมประจำปีการศึกษา 2558 (คณะศึกษาศาสตร์)
ดร. ธำรง รัตนภรานุเดช คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค งานบริการวิชาการสู่สังคมประจำปีการศึกษา 2558 (คณะนิติศาสตร์)
ข่าวประชาสัมพันธ์
arrow

ประกาศ นักศึกษาที่จะมาขอใบประกอบวิชาชีพครู ในช่องทางสถาบันการศึกษา นักศึกษาจะต้องดำเนินการดังนี้
1. กรอกข้อมูล คส.01.10 ให้เรียบร้อยโดยโหลดแบบฟอร์มของคุรุสภา
2. นักศึกษาจะต้องโหลดแบบฟอร์มชำระเงินแล้วไปชำระเงินที่ ธนาคารกรุงไทย
3. นำสำเนา ข้อ 1 และ 2 พร้อมแนบเอกสารประกอบมาส่งที่งานทะเบียนนักศึกษา
4. กรุณา อ่าน เอกสารคำแนะนำให้ชัดเจนหากมีข้อสงสัย สอบถามที่งานทะเบียนนักศึกษา
5. ถ้าเอกสารไม่ครบ ทางงานทะเบียนและคณะศึกษาศาสตร์จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

arrow กำหนดลงทะเบียนและรับ Pay-in
- กำหนดลงทะเบียนเรียน 2/2560 hot news
- กำหนดลงทะเบียนเรียน (กลุ่มเรียน ส-อ) hot news
  ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี
- ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี 2/2560 hot news
arrow "มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม" [เอกสารประกอบ]
arrow ดาวน์โหลดหนังสือรับรองความประพฤติ