แข่งขันตำส้มตำ

Description:
การแข่งขันการตำส้มตำ
วันวิชาการ(โรงเรียนเซนต์จอห์น) ประจำปีการศึกษา 2553
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554

Post a Comment