มินิคอนเสริต์ของ St.John’s Choir

Description:

stjohn choir concert

คณะนักร้องประสานเสียงเซนต์จอห์น (รุ่นเล็ก)  ได้เปิดทำการแสดง มินิคอนเสิรต์ เนื่องในวันคริสตมาสต์ เพื่อให้น้อง ๆ ได้เข้าชม (พรี) ที่อาคารเรียนของโรงเรียนอนุบาลเซนต์จอห์น

Post a Comment