ประกวดประกอบหุ่นยนต์

Description:

แข่งขันประกวดประกอบหุ่นยนต์

นักเรียนโรงเรียนเซนต์จอห์น เข้าร่วมประกวดการแข่งขันประกอบหุ่นยนต์ ที่ฟาร์มโคนม ไทย-เดนมาร์ก

Post a Comment