นักเรียนแกะสลักแครอท

Description:

นักเรียนแกะสลัก

นักเรียนชั้น ม.ปลาย เรียนวิชาการงาน โดยในคาบเรียนอาจารย์ผู้สอนได้ให้นักเรียนได้แกะสลักแครอทเป็นรูปดอกไม้บ้าง ผลไม้บ้าง นักเรียนมีความสุขกับการคิดจินตนาการ และที่สุดก็จะภาคภูมิใจในผลงานของตัวเอง )

Post a Comment