กลุ่มเซนต์จอห์น

อนุบาลเซนต์จอห์น เซนต์จอห์นสามัญ international school Commerce หลักสูตรภาษาอังกฤษ เซนต์จอห์นเทคโนโลยี พาณิชย์ เซนต์จอห์นโปลีเทคนิค อาชีวะ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น เซนต์จอห์นท่าบม จ.เลย stjohn


คณะนักร้องประสานเสียงเซนต์จอห์นคว้ารางวัล “พระพิฆเนศทอง พระราชทาน”
ประจำปี 2553


 

สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ประกาศรายชื่อศิลปินเพลง ยอดเยี่ยมแห่งปี โดยที่ประเภทกลุ่มการขับร้องประสานเสียง ได้แก่ คณะนักร้องประสานเสียงเซนต์ จอห์น จากบทเพลงชุด “วิถีบูรพา” ที่ได้เคยคว้าเหรียญทองมาแล้วจาก การแข่งขันการขับร้องประสาน เสียงโอลิมปิค หรือ World Choir Games เมื่อปี 2006

รางวัล “พระพิฆเนศทอง พระราชทาน” เป็นรางวัลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพื่อให้สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเป็นรางวัลแก่เหล่าศิลปินยอดนิยมแห่งปี

รางวัล “พระพิฆเนศทอง พระราชทาน” เริ่มมีมาตั้งแต่ปี 2539 โดยว่างเว้น 3 ปี (2549 – 2552)
หลังจากที่จัดติดต่อกันมา 6 ครั้ง ครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 7 มีเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาแ ก่วง การดนตรีและเพลงไทย ทั้งด้านวิชาการและด้านปฎิบ ัติการในวิชาชีพศิลปินเพลง อีกทั้งยังเป็นการเสริมขวัญ กำลังใจในการผลิตผลงานให้แก ่ นักร้อง ศิลปิน และคณะผู้สร้างสรรค์

คณะนักร้องประสานเสียงเซนต์จอห์น อยู่ภายใต้การควบคุมและการอำนวย เพลงโดย อ.สุธีศักดิ์ ภักดีเทวา และมี อ.วินัย ทาอาสา และ อ.พัชรี ช่วยจิตต เป็นผู้ช่วยที่เปี่ยมด้วยความสามารถ

เพลงชุด “วิถีบูรพา” เป็นบทเพลงที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตของชาวไทยในชนบทที่ตื่นขึ้นทุกเช้าพร้อมเสียงไก่ขัน เตรียมปรุงอาหารทำบุญใส่บาตร และออกไปทำไร่ไถนา ครั้นตกค่ำ ขณะที่ผู้ใหญ่นอนหลับพักผ่อนหลังจากตรากตรำทำงานหนักตลอดวัน หนุ่มสาวก็นัดเกี้ยวพาราสีพลอดรัก บทเพลงนี้จบด้วยการลงแขกช่วยกันเก็บเกี่ยวผลผลิต และการขอบคุณแม่โพสพ สำหรับความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดิน

รางวัล “พระพิฆเนศทอง พระราชทาน” เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวเซนต์จอห์น ขอแสดงความยินดีกับคณะนักร้องประสาน เสียงเซนต์จอห์น และขอแสดงความชื่นชมต่อชื่อเสียงเกียรติยศที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้

 
 

สำหรับการประกาศผลรางวัลพระพิฆเนศทองพระราชทาน ครั้งที่ 7 มีทั้งสิ้น 23 รางวัล และครั้งนี้เป็นปีแรกที่ทางสมาคมดนตรีฯ ได้เพิ่มรางวัลพิเศษอีก 2 รางวัล คือ “ศิลปินเกียรติยศชายและหญิง” มอบให้กับศิลปินที่มีผลงานต่อเนื่องมายาวนาน และได้สร้างสรรค์คุณูปการ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

รางวัลพระพิฆเนศทอง พระราชทาน ครั้งที่ 7 จัดขึ้นที่หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ในช่วงค่ำของวันที่ 15 มิถุนายน 2553 โดยมี นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ เป็นประธาน ซึ่งคณะนักร้อง ประสาน เสียงเซนต์จอห์น ได้รับรางวัลประเภท กลุ่มการขับร้องประสานเสียง จากเพลง วิถีบูรพา มีอาจารย์สุธีศักดิ์
ภักดีเทวา (อ.โจ้) เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล

stjohn choir

ผลการประกาศรางวัลพระพิฆเนศทองพระราชทาน ครั้งที่ 7

ประเภทเพลงสร้างสรรค์

 • เพลงสร้างสรรค์: ปรองดอง โดย อิสริยา คูประเสริฐ
 • เพลงสร้างสรรค์พิเศษ: นวมินทรมหาราชานุภาพ โดย สโมสรนักเพลง
 • เพลงเพื่อชีวิต: นักโทษชะตากรรม โดย วัสสพันธ์ สกุลกุลธราศิริ
 • กลุ่มการขับร้องประสานเสียง: คณะนักร้องประสานเสียงเซนต์จอห์น จากเพลง วิถีบูรพา
 • เพลงไทยบรรเลง: Blue Waves On The Shore โดย Infinity

stjohn choir

ประเภทเพลงไทย และเพลงไทยเดิม
 • ดนตรีไทยเดิม เพลง 2 ชั้น และเพลงเถา: ดุสิตปริวรรต โดย ผศ.เดช คงอิ่ม
 • เพลงไทยพื้นบ้านประจำภาคเหนือ: เมืองพาน ต้นธารเจ้าพระยา โดย วันทิพย์ ศรีทองท้วม, ประภาศิต รักษ์วงศ์, สุรี ฝั้นตื้อ
 • เพลงไทยพื้นบ้านประจำภาคอีสาน: วิ่งว่าว โดย คำมอด พรขุนเดช
 • เพลงไทยพื้นบ้านประจำภาคกลาง: เต้นกินรำกิน โดย ชูศรี เชิญยิ้ม
 • เพลงไทยพื้นบ้านประจำภาคใต้: ปักษ์ใต้แดนทอง โดย ภิรมย์ ศรีธรรมราช, วันทิพย์ ศรีทองท้วม
ประเภทเพลงไทยลูกทุ่ง
 • ผู้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชายอมตะ: ตุ้ม จ่านกร้อง จาก เพลงลูกทุ่ง
 • ผู้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิงอมตะ: จอมขวัญ กัลยา จาก สาวนายังคอย
 • เพลงไทยลูกทุ่งชายยอดเยี่ยม: ต้องใช้สองมือ โดย ก๊อต จักรพันธ์
 • เพลงไทยลูกทุ่งหญิงยอดเยี่ยม: ฝากรัก โดย ฝน ธนสุนทร
 • ผู้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชายยอดเยี่ยม: ก๊อต จักรพันธ์ จาก ต้องใช้สองมือ
 • ผู้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิงยอดเยี่ยม: ฝน ธนสุนทร จาก ฝากรัก

ประเภทเพลงไทยสากล

 • ผู้ขับร้องเพลงไทยสากลชายอมตะ: ชรินทร์ นันทนาคร จาก บัวบาน
 • ผู้ขับร้องเพลงไทยสากลหญิงอมตะ: น้ำตาล น้ำเพชร จาก นกขมิ้น
 • เพลงยอดนิยมชาย: มันต้องถอน โดย ปอยฝ้าย มาลัยพร
 • เพลงยอดนิยมหญิง: ดาวมหาลัย โดย สาวมาด เมกะแดนซ์
 • ศิลปินกลุ่มยอดเยี่ยม: กรุงเทพมาราธอน จาก น้ำตาทะเล
 • เพลงไทยสากลชายยอดเยี่ยม: หลังฝน โดย นันท์นภัส รุนพล
 • ผู้ขับร้องเพลงไทยสากลชายยอดเยี่ยม: พีระพัฒน์ เถรว่อง จาก นาฬิกา

รางวัลพิเศษ

 • ศิลปินเกียรติยศชาย: วิรัช อยู่ถาวร
 • ศิลปินเกียรติยศหญิง: บานเย็น รากแก่น
 

ย้อนกลับไปดูภาพบรรยากาศการขับร้องเพลง "วิถีบูรพา" กันคะ

 

how to find stjohn
how to find stjohn map
menu tab
ตารางกิจกรรม
menu tab english
contact board saint john's
Language Centre
ARC
คณะนักร้องประสานเสียงเซนต์จอห์น
EMC : English Media Centre
menu tab email
Telephone
Check E-mail
สมัคร wireless
HR Form
ติดต่อ webteam
หน่วยงาน Support Department
สมัครงาน
IT Maintenance
ศิษย์เก่าเซนต์จอห์น
FAQ.