กลุ่มเซนต์จอห์น
Saint John's Technology
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
อนุบาลเซนต์จอห์น โรงเรียนเซนต์จอห์น International School Saint John's Commerce เซนต์จอห์นเทคโนโลยี เซนต์จอห์นโปลีเทคนิค มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น เซนต์จอห์นท่าบม เซนต์จอห์นเทคโนโลยี

 

รวบรวมภาพกิจกรรม

กิจกรรมประจำปีการศึกษา 2556
 
ภาพบรรยากาศ "วันแม่แห่งชาติ"
ประจำปี 2556
ประมวลภาพ กิจกรรมวันเยาวชน
ประจำปี 2556
ประมวลภาพการบริจาคโลหิต
ประจำีปี 2556
บรรยากาศการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอน
"อาหารและโภชนาการ"
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 ประมวลภาพการเปิดหลักสูตร "อาหารและโภชนาการ"
ประมวลภาพ "กิจกรรมรับน้อง" ประจำปีการศึกษา 2556 ประมวลภาพ "กิจกรรมปฐมนิเทศ" ประจำปีการศึกษา 2556
       
 
     

ประมวลภาพกิจกรรมปีก่อนหน้าหน้า >> คลิก

 

menu tab
หน้าแรกโรงเรียน  หน้าแรกโรงเรียน
ประวัติ ประวัติโรงเรียน
การรับสมัคร การรับสมัคร
สมัครเรียน สมัครเรียนออนไลน์
หลักสูตรการเรียน หลักสูตรการเรียน
คณาจารย์ คณาจารย์
เครื่องแบบนักเรียน เครื่องแบบนักเรียน
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ปฏิทินการศึกษา กิจกรรมโรงเรียน
ตารางเรียนนักศึกษา
ตารางสอนอาจารย์
การประกันคุณภาพ
ติดต่อโรงเรียน  ติดต่อโรงเรียน
menu tab
กิจกรรม
Check E-mail
E-mail Account
สมัคร Wireless lan
ติดต่อ web team