กลุ่มเซนต์จอห์น

อนุบาลเซนต์จอห์น เซนต์จอห์นสามัญ international school Commerce หลักสูตรภาษาอังกฤษ เซนต์จอห์นเทคโนโลยี พาณิชย์ เซนต์จอห์นโปลีเทคนิค อาชีวะ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น เซนต์จอห์นท่าบม จ.เลย stjohn

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลุ่มเซนต์จอห์น

 
     
  Saint John's for Education
สถาบันการศึกษาเซนต์จอห์น 1110/1-11 ถนน วิภาวดีรังสิต, เขตจตุจักร, กรุงเทพ 10900
1110/1-11 Vipavadee-Rangsit Road, Jatujak, Bangkok 10900 Thailand

Saint John's Kindergarten School
โรงเรียนอนุบาลเซนต์จอห์น Tel. 02-512-1239

Saint John's School
โรงเรียนเซนต์จอห์น Tel. 02-512-1240

Saint John's Technology
โรงเรียนเซนต์จอห์นเทคโนโลยี Tel. 02-938-7058-65 ต่อ 217 - 218

Saint John's College of Commerce
โรงเรียนตรีนิติ (เซนต์จอห์นคอมเมิร์ส) Tel. 02-513-8578, 02-511-4759

Saint John's Polytechnic
โรงเรียนเซนต์จอห์นโปลีเทคนิค Tel. 02-930-3667-9 Fax. 02-513-8582

Saint John's International School
โรงเรียนนานาชาติเซนต์จอห์น Tel. 02-513-8575, 02-513-8590, 02-513-0579, 02-513-4286 Fax. 02-513-5273

Saint John's University
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น Tel. 02-9387058-65
 
 
*หมายเลขโทรศัพท์ภายในกลุ่มเซนตจอห์น คลิกที่นี่ [intranet only]

 


 

how to find stjohn
how to find stjohn map
menu tab
ตารางกิจกรรม
menu tab english
contact board saint john's
Language Centre
ARC
คณะนักร้องประสานเสียงเซนต์จอห์น
EMC : English Media Centre
menu tab email
Telephone
Check E-mail
สมัคร wireless
HR Form
ติดต่อ webteam
หน่วยงาน Support Department
สมัครงาน
IT Maintenance
ศิษย์เก่าเซนต์จอห์น
FAQ.