อนุบาลเซนต์จอห์น โรงเรียนเซนต์จอห์น Saint John's International School Saint John's Commerce เซนต์จอห์นเทคโนโลยี เซนต์จอห์นโปลีเทคนิค มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น เซนต์จอห์นท่าบม

 

Contact us

Assumption Sisters in Bangkok:
The Assumption Sisters
St. John's University
Ladprao, Bangkok 10900 Thailand
Tel. (+66-2) 938 7077
Fax: (+66-2) 513 5525
email: ra@stjohn.ac.th

Assumption Sisters in Thabom, Thailand:
Tel. (+66-42) 801 287
email: thabom@stjohn.ac.th

 

 Home
 About us
 Gallery
 Contact us
 Assumption Sisters
ติดต่อ web team
กลุ่มเซนต์จอห์น