อนุบาลเซนต์จอห์น โรงเรียนเซนต์จอห์น Saint John's International School Saint John's Commerce เซนต์จอห์นเทคโนโลยี เซนต์จอห์นโปลีเทคนิค มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น เซนต์จอห์นท่าบม

The volunteer, Dave,


Dave
The start of the new semester at Saint Johns Thabom School and community saw a new addition to their family. Saint Johns Thabom School has just received its latest volunteer to help the students learn and practise English. The volunteer, Dave, will be teaching English at the school over the next few months.

Dave arrived in time to look around the school before the students gathered to welcome their new visitor.

The following day the students met to start their scouting activities. Dave immediately joined in as a scout in group 6. Their first mission, the ritual of face painting, before the morning hike. Dave used this opportunity to get to know some of the students.

That afternoon Dave briefly visited the M4 and M5 students for some impromptu teaching.

The evening was back to the school for a campfire and displays of the students acting and singing abilities.
Saint Johns Thabom school is located in a very rural part of Thailand, in Loei province. The school was set up by Saint Johns to provide high quality education to local students regardless of their social or financial background.

The school and students here enjoys the support from volunteers to enable them to practise speaking English. If you are interesting in volunteering at the school please contact us at thabom.volunteer@stjohn.ac.th for more information.

tags : Dave ١ ๵ù ç¹Һ .
 
 Home
 About us
 Gallery
 Contact us
 Assumption Sisters
ติดต่อ web team
กลุ่มเซนต์จอห์น