กลุ่มเซนต์จอห์น

อนุบาลเซนต์จอห์น เซนต์จอห์นสามัญ international school Commerce หลักสูตรภาษาอังกฤษ เซนต์จอห์นเทคโนโลยี พาณิชย์ เซนต์จอห์นโปลีเทคนิค อาชีวะ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น เซนต์จอห์นท่าบม จ.เลย stjohn

วิธีการใช้งาน Wi-Fi StJohn For Window XP

  • เปิด Wi-Fi แล้วเลือกเชื่อมต่อ StJohn_WiFi

 

  • เปิด Web Browser แล้วเข้า website
  • เลือก Continue to this website (not recommended)
  • ใส่ Username และ Password ที่ได้จากทางศูนย์ Internet(Username & Password ที่ใช้ในการ Login ใช้งาน Computer ในห้อง Lab) แล้วเลือก Submit
  • เสร็จสิ้นขั้นตอนการเชื่อมต่อ
วิธีการใช้งาน Wi-Fi StJohn For Window 7
  • เปิดการใช้งาน WiFi ของอุปกรณ์ (สามารถใช้ได้ทั้ง Laptop ,Tablet PC ,iPad ฯลฯ)
  • ดับเบิ้ลคลิกที่ StJohn_WiFi
 
   • รูปภาพแสดงสถานะกำลังเชื่อมต่อเครือข่าย
 
  • เปิด Web Browser แล้วเข้า website
 
  • เลือก Continue to this website (not recommended)
 
  • ใส่ Username และ Password ที่ได้จากทางศูนย์ Internet(Username & Password ที่ใช้ในการ Login ใช้งาน Computer ในห้อง Lab) แล้วเลือก Submit
 
  • เสร็จสิ้นขั้นตอนการเชื่อมต่อ
 

 

how to find stjohn
how to find stjohn map
menu tab
ตารางกิจกรรม
menu tab english
contact board saint john's
Language Centre
ARC
คณะนักร้องประสานเสียงเซนต์จอห์น
EMC : English Media Centre
menu tab email
Telephone
Check E-mail
สมัคร wireless
HR Form
ติดต่อ webteam
หน่วยงาน Support Department
สมัครงาน
IT Maintenance
ศิษย์เก่าเซนต์จอห์น
FAQ.