โรงเรียนปิดทำการวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562
จะเปิดการเรียนการสอนตามปกติ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562