เข้าค่ายประถมศึกษา #1

ถูกโจรสลัด จับตัว ปิดหน้าปิดตาเข้าที่พัก ณ ค่ายหัวหิน
#บ้านพักเซนต์จอห์น