เข้าค่ายประถมศึกษา #3

กิจกรรมสร้างความสามัคคี โดยการสร้างแพลอย ควบคุมทิศทางของแพที่สร้างไว้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *