เข้าค่ายประถมศึกษา #4

พิธีปิดกิจกรรมเข้าค่าย ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ค่ายหัวหิน