ปะวัติโรงเรียนเซนต์จอห์นโรงเรียนเซนต์จอห์นเริ่มก่อตั้งที่บริเวณกลางทุ่งห้วยขวาง เมื่อ พ.ศ. 2504 ข้างโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญในปัจจุบัน โดยอาจารย์สมัย ชินะผาและอาจารย์สุมน ชินะผา เนื่องจากไม่มีทางเข้าโรงเรียนจึงย้ายไปที่บริเวณหน้าวัดไผ่ตัน ก่อสร้างอาคารชั้นเดียว 2 หลัง รวม 12 ห้องเรียน วันที่ 17 พฤษภาคม 2504 เปิดเรียนวันแรกมีนักเรียน 281 คน อาจารย์สุมน ชินะผา เป็นครูใหญ่

ต่อมาซื้อที่ดินปากทางลาดพร้าว จากคุณประดิษฐ์ กรรณสูต จำนวน 4 ไร่ 3 งาน 13 ตารางวา และเริ่มก่อสร้างอาคารไม้ 2 ชั้น ยาว 80 เมตร และอาคารครึ่งไม้ครึ่งตึก 2 ชั้น ยาว 40 เมตร 20 ห้องเรียนและซื้อเพิ่มอีก 456 ตารางวา และสร้างอาคารอนุบาลเพิ่มอีก 1 หลัง วันที่ 17 พฤษภาคม 2505 เปิดเรียนวันแรกในที่ตั้งใหม่ คือ บริเวณห้าแยกลาดร้าวในปัจจุบัน มีนักเรียน 2,115 คน มีครู 80 คน มีนักเรียนประจำชายหญิง 80 คน เริ่มมีพิธีมิสซาวันอาทิตย์ โดยใช้อาคารอนุบาลเป็นวัดชั่วคราว ปี พ.ศ.2505 สร้างตึกเซนต์จอห์นเป็นอาคารเรียน 4 ชั้น ความยาว 48 เมตร

วันที่17 พฤษภาคม 2507 กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองวิทยาฐานะ จึงได้ขยายชั้นเรียนถึง มศ.5 และกระทรวงศึกษาธิการให้เก็บเงินบำรุงโรงเรียนได้คนละ 150 บาทต่อปี

วันที่17 พฤษภาคม 2508 กระทรวงศึกษาธิการได้อนุญาตให้โรงเรียนเซนต์จอห์นจดทะเบียนแยกเป็น 3 โรงเรียน มีผู้จัดการและครูใหญ่ของแต่ละโรงเรียนโดยมีโรงเรียนเซนต์จอห์น โรงเรียนสตรีเซนต์จอห์น และ โรงเรียนอนุบาลเซนต์จอห์น และเพิ่มหลักสูตรคอมเมิร์สเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ บนพื้นที่ 1 ไร่ ชื่อโรงเรียนตรีนิติ (Trinity College) โดยสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น 6 ห้องเรียน ครึ่งตึกครึ่งไม้ ส่วนแผนกสามัญได้สร้างตึก 6 ชั้น 26 ห้องเรียน ความยาว 48 เมตร เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนหญิงและได้ซื้อที่เพิ่มอีก 2 ไร่ เพื่อเตรียมสร้างตึก 6 ชั้น สำหรับนักเรียนประจำชาย

พ.ศ.2514 เปิดแผนกพาณิชยการปีที่ 1 หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ มีนักเรียนหญิง 800 คน แผนกสามัญมีนักเรียนชายหญิง 5,000 คน แผนกคอมเมิร์สมีนักเรียน ชายหญิง 400 คน

พ.ศ.2515 เปิดแผนกช่างสำรวจขึ้นอีกแผนกหนึ่ง ในบริเวณอาชีวศึกษา และสร้างโรงฝึกงานขนาดใหญ่ยาว 90 เมตร เพื่อเตรียมเปิดแผนกช่างยนต์

พ.ศ.2516 เปิดแผนกช่างยนต์เพิ่มอีกหนึ่งแผนกที่บริเวณอาชีวศึกษา มีอุปกรณ์การฝึกที่ทันสมัยครบครัน ในปีนี้เองเกิดความไม่สงบทางการเมือง วันที่ 14 ตุลาคม นักเรียนอาชีวคนหนึ่งถูกยิงตายที่ถนนราชดำเนิน

พ.ศ. 2518 ติดต่ออาจารย์ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย อดีตอาจารย์ใหญ่เซนต์จอห์นคอมเมิร์ส ซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่การงานที่สถานีวิทยุ บีบีซี กรุงลอนดอน ให้กลับมาช่วยบริหารโรงเรียนในฐานะผู้อำนวยการทั่วไป เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2519 เป็นต้นไป

พ.ศ.2520 ขออนุญาตกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งโรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่ “มหิปธร”

พ.ศ.2523 เปิดแผนกอีเล็กทรอนิกส์ เป็นปีแรกที่อาชีวศึกษาและอาชีวศึกษาทุกแผนกเริ่มเรียน 2 รอบ คือรอบเช้า และรอบบ่ายเพื่อเตรียมรับนักเรียนขยายเท่าตัวในปีต่อมา จากการปรับหลักสูตร กล่าวคือมีนักเรียนชั้น ม.3 และม.ศ.3 จบพร้อมกันในปีเดียวกัน และติดตั้งนาฬิกาขนาดใหญ่ที่แผนกสามัญเป็นระบบควอทซ์สวิสเซอร์แลนด์ หน้าปัดกว้าง 3 เมตรครึ่ง เดือนหนึ่งจะเดินผิดพลาดไม่เกิน 3 นาทีเป็นนาฬิกาบอกเวลาและควบคุมสัญญาณกริงอัตโนมัติ สำหรับการเปลี่ยนชั่วโมงของแผนกสามัญ และอาชีวศึกษา ค่านาฬิการวมค่าติดตั้งคิดเป็นเงิน 140,000 บาท

ปี พ.ศ.2533 ได้เปิดวิทยาลัย St. John’s ซึ่งมีโครงการจะเปิดมหาวิทยาลัยต่อไป โดยรออาคาร “ชินโสภณพนิช” และอาคาร “ฤดีทิพย์” ซึ่งกำลังก่อสร้าง

วันที่ 30 พฤศิจกายน 2534 มีการเซ็นสัญญาความร่วมมือระหว่างสถาบันเซนต์จอห์นกับสถาบัน Bell แห่งประเทศอังกฤษ เป็นสัญญาเริ่มโครงการเปิดโรงเรียน เซนต์จอห์นนานาชาติขึ้นในอาณาบริเวณโรงเรียนเซนต์จอห์น

ปีพ.ศ.2545 โรงเรียนดำเนินงานศูนย์ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ไม่ต้องอาศัยสถาบัน BELL อีกต่อไป

ปี พ.ศ.2547 โรงเรียนเซนต์จอห์นและโรงเรียนสตรีเซนต์จอห์นได้รวมกิจการเป็นโรงเรียนเดียวกันเปิดสอนแบบสหศึกษาใช้ชื่อว่า โรงเรียนเซนต์จอห์นสามัญ จนถึงปัจจุบัน

ปี พ.ศ.2556 โรงเรียนอนุบาลเซนต์จอห์นและโรงเรียนเซนต์จอห์นได้รวมกิจการเป็นโรงเรียนเดียวกัน เปิดสอนแบบสหศึกษาใช้ชื่อว่าโรงเรียนเซนต์จอห์นและย้ายสถานที่ตั้งใหม่อยู่รั้วเดียวกับโรงเรียนนานาชาติเซนต์จอห์น