"สนใจลงทะเบียนเรียน"

ในความตั้งใจที่พร้อมจะถ่ายทอดวิชาความรู้ และเน้นในเรื่องการศึกษาที่มีคุณภาพ ทำให้ในครั้งแรกที่เปิดโรงเรียน เราไม่ได้หวังจำนวนนักเรียนที่เยอะหรือการตอบรับที่ล้นหลาม แต่ด้วยความตั้งใจที่อ.สมัย ได้เคยสร้างไว้ ได้ถูกบอกต่อจนทำให้พ่อแม่และผู้ปกครอง มุ่งหน้าพาลูกหลานมาสมัครเรียนกันอย่างมากมาย เบอร์โทรศัพท์โรงเรียนเซนต์จอห์น 081 466 8060